Viktigt!! Ladda elbil i vanligt eluttag

På grund av den förhöjda brandrisken rekommenderar Elsäkerhetsverket att laddning i vanligt uttag enbart utförs vid enstaka tillfällen då laddning inte kan ske på annat sätt och inte som en regelbunden lösning. Det kan exempelvis innebära att laddning behöver ske i sommarstugan eller hos en bekant där någon laddstation inte finns.

I detta fall anges att strömmen ska dras ner till 8 – 10 ampere samt att du ska ha ”uppsikt över laddningen”.

”Schukoladdning, alltså laddning i vanligt uttag, ska bara användas som en tillfällig lösning när man inte har tillgång till något bättre” / Elsäkerhetsverket.se

Jordfelsbrytare är inte ett tillräckligt skydd

En missuppfattning är att hemmets jordfelsbrytare ska ge det skydd som behövs. Dessa skapar en mycket stor trygghet så länge som normala elprodukter används i hemmet. De är däremot inte anpassade för den kraftiga påfrestning som laddning av elbilar innebär. Elsäkerhetsverket anger därför att ”jordfelsbrytare inte skyddar vid fel om den inte är anpassad för laddning av elbilar”.

Inte säkert att försäkringsbolaget ersätter

Skulle det uppstå en skada eller brand finns även risken att ditt försäkringsbolag väljer att minska ersättningsnivån eller helt neka dig ersättning. Orsaken är att du medvetet påverkat hemmets elsystem på ett sätt som ökat brandrisk och risk för kortslutning.

Dessutom finns det generellt ett krav på att alla elinstallationer ska vara utförda av certifierad elektriker. Väljs laddning ske via uttag i hemmet (för kortare tid) bör hela installationen granskas av en elektriker. Ett exempel är att ett separat uttag skapas för detta med en enskild säkring.

Läs mer: https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet-i-hemmet/elbilar/
https://www.elsakerhetsverket.se/globalassets/publikationer/broschyrer/ladda-elbilen-ger-du-rad-om-elbilsladdning-2018.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *