Avgiftshöjning av vatten Telge Nät

Kommunfullmäktige har i veckan beslutat om ytterligare höjningar av vattenavgifter från Telge Nät vilket kommer att påverka alla oss i Stadsträdgårdens samfällighet. Ökningen som föreslagits och klubbats igenom är 30% på de fasta avgifterna och 12% på de rörliga. Även för 2023 skedde en ökning som vi inte fick med i det estimat vi gjorde för den preliminära avgiften under året på i snitt 30%. Vi hade antagit en höjning på 8% i den preliminära avgiften för 2023. Denna totala ökning kommer därför synas först nu i 2024 årsavgift.

Höjningarna motiveras av Telge Nät här:

Marknadsläget med stigande inflation, ökade räntor och höga elpriser påverkar även oss i VA-branschen. Vi ser främst att kostnaderna för drift och underhåll stigit samt att priset vid inköp av kemikalier för rening kraftigt ökat.Utöver detta står Södertälje inför nya utmaningar med klimatförändringar, nya lagkrav och befolkningstillväxt. Den totala ökningen kommer därför att synas först i 2024 årsavgift.

Lämna ett svar