Soprum och redskap

GROVSOPOR

Soprum nr 4 används utöver vanligt hushållsavfall för grovsopor. Det töms två gånger per år i samband med höst- och vårstädning. Till höger finns skåp att placera mindre el-artiklar, färgburkar och kemiskt avfall. Vid större mängder grovsopor ansvarar hushållet själv för bortforsling.

Det är ej tillåtet att placera tyg, stoppade madrasser, wellpapp, vitvaror i grovsoprummet.

Vid större mängd grovsopor, t.ex. ombyggnader i bostad, flyttrensning ombesörjer innehavaren själv transport till återvinningscentral

HUSHÅLLSSOPOR

Soprum 5 & 6 har kärl uppställda för hushållsavfall. Detta ska sorteras och läggas i respektive kärl (dessa är märkta med skyltar för vilken typ av avfall som får läggas i).

Vi sorterar: papper, kartong, plast, färgat- och ofärgat glas, metall, komposterbart och övrigt avfall. Mindre kärl finns för batterier, lysrör, lampor och lågenergilampor.

Soprum 6 används även som redskapsförråd.

Trädgårdsavfall. Vid höst- och vårstädning ställs containers ut där trädgårdsavfall kastas. Övrig tid ansvarar du själv för bortforsling.

REDSKAP

I soprum 6 finns en del gemensamma redskap för användning av föreningens hyresgäster.

Gräsklippare

Grästrimmer

Stegar

Skottkärror

Häcksax (El)

Lövblås/sug

Räfsor och spadar

Högtryckstvätt