Allmän Info

Området byggdes 1997-98 och består av 36 hushåll på Stadsträdgårdsgatan i Södertälje. Bostadsrätt innebär att medlemmarna gemensamt äger och förvaltar fastigheter och mark som hör till föreningen. Medlemmarna själva bestämmer allt som har med den egna föreningen att göra och arbetet sköts av styrelsen som utsetts vid årsstämman. Gemensamma regler och riktlinjer finns beskrivna i våra stadgar som föreningens medlemmar godkänt att förhålla sig till. Där framgår även uppdelningen av ansvar mellan förening och enskilda medlemmar.