Valberedning

Marie Bergvall

Styrelsemedlemmar valda:

  • Teija Renko, ordförande/ledamot, avgår 2022
  • Maud Eije, kassör/ledamot, avgår 2023
  • Liselott Andersson, sekreterare/ledamot,avgår 2023
  • Roger Palm, ledamot, avgår 2022
  • Roland Osbäck, ledamot, avgår 2022

Kjell Sjundemark HSB ledamot, omvald av HSB i Södertälje