Parkering

Samtliga hushåll har till sitt förfogande en parkeringsplats, i anslutning till bostaden eller i anvisad carport . I de fall medlemmar har mer än ett fordon får gästparkering användas för boende.  Gästparkeringen får ej användas i stället för egen parkeringsplats av hushåll som bara har ett fordon. På gästparkeringen krävs P-tillstånd som delas ut av Stadsträdgårdens samfällighetsförening.

Parkeringarna är avsedda för fordon i bruk. Gästparkeringen får ej användas för långtidsparkering (mer än 7 dygn).

Vid parkering utanför anvisad plats kan p-bot utfärdas.

Tvätt av bilar

Biltvätt är ej tillåtet inom området. Detta gäller inom hela området och avser även tvätt med miljöanpassade tvättmedel eller endast vatten. Medlemmarna hänvisas till avsedd biltvätt.