Felanmälan

För att hålla avgifterna nere anlitar föreningen inte någon fastighetsförvaltare. Vid fel på värme eller VVS kontakta teknisk ansvarig i styrelsen. Vid akuta fel fel (t.ex. översvämning) Jonssons fastighetsjour i Södertälje AB Telefon: 08-550 15660 Mobil: 073-18 18 301 kontaktas för snabb åtgärd om inte tekniska ansvarig är tillgänglig.

Vid mindre brådskande ärenden kan nedanstående formulär användas.