Felanmälan

För att hålla avgifterna nere anlitar föreningen inte någon fastighetsförvaltare. Vid fel på värme eller VVS kontakta teknisk ansvarig i styrelsen. Vid akuta fel fel (t.ex. översvämning) får valfritt företag kontaktas av hyresgästen för snabb åtgärd om inte tekniska ansvarig är tillgänglig.

Vid mindre brådskande ärenden kan nedanstående formulär användas.