Laddstationer

Detta gäller främst de hushåll som har parkering i separata carportbyggnader. De som har carport i direkt anslutning till hushållet betalar sin egen el och kan därför välja valfri laddstation.

Eftersom elförbrukningen i de fristående carportarna faktureras Samfälligheten måste vi kunna särskilja förbrukningen för de som skaffar laddstation.

Valet har landat på Zaptec pro med inbyggd 4G uppkoppling, 22Kw kapacitet och 5 års garanti.

Respektive hushåll beställer och bekostar själva laddstation och installation genom att mejla ts@alltema.se

Installation görs inom 4 veckor.

Pris per laddstation med installation är 13.000:- efter solrot (solrot avdraget på fakturan) Restid kan tillkomma.

4G kostnad debiteras med 170:-/år.

Månadskostnad

Förbrukning kommer att debiteras hushållet genom ett konto hos Opigo. 

Varje användare skapar ett konto hos Opigo och beställer en personlig ladd-tagg. Dessa ladd-taggar kostar användaren 80 kr/st och debiteras i samband med användarens första månadsfaktura.

Se till att beställa ladd-taggen så att den är levererad innan laddstationen ska installeras.

Bas: 30 kr/månaden + 20 öre per kWh i transaktionsavgift.

Beställning genom 010 – 207 00 24 | E-post: info@opigo.se

Alla användare av laddstationer får en personlig portal med all information samlat på ett och samma ställe. Där ser man till exempel laddhistorik, faktiskt förbrukning, mina fakturor, mina

fordon och karttjänst som visar publika laddstationer i Europa.

Opigo har driftsövervakning och support.

Samfälligheten sätter pris per Kwh och det blir till självkostnadspris. Pris per Kwh kan justeras per månad om elpriset varierar. Just blir kostnaden 2:-/kwh inkl. moms och skatt.

Viktigt: Uppstår en kabelbrand utan korrekt installerad laddbox eller laddning genom ett vanligt uttag riskerar försäkringen att bli ogiltig eller ersättningen kraftigt reducerad.