Vatten och Värme

Fjärrvärme, vattenförbrukning och hushållsel tillkommer utöver hyresavgiften. För de flesta hushåll sker en årlig avläsning och avgiften korrigeras i efterhand.