Ombyggnader inne/ute

Alla ombyggnader inomhus och utomhus måste godkännas av Styrelsen.

Ventilationssystemet är ett slutet system vilket innebär att fläktar med inbyggd motor ej får installeras.

Vid planerat bygge av t.ex. altan lämnas ritning till styrelsen för godkännande.