Ekonomisk Analys

Här visas tre stycken ekonomiska analyser från 2021. Skuldkvot, Räntekostnader samt lån per kvadratmeter.

Det har endast varit en (1) avgiftshöjning sedan husen byggdes 1998, det var 2005.

Föreningen är väldigt välskött och har en utarbetad underhållsplan. Nästa stora underhåll är målning av samtliga fasader 2022 som vi inte behöver belåna.

Skuldkvot

Riktlinje för hur tungt belånad föreningen är. Petunians skuldkvot är 7,8.

Räntekostnader

Räntekostnaderna i förhållande till nettoomsättningen. Petunians räntekostnad är 7,5%.

Lån/Kvm

Lån per kvadratmeter är ett viktigt nyckeltal på långfristiga skulder och total bostadsyta. Petunians belåning/Kvm är 6072:-.