Ekonomisk Analys 2022

Här visas tre stycken ekonomiska analyser från 2021. Skuldkvot, Räntekostnader samt lån per kvadratmeter.

Det har endast varit tre avgiftshöjningar sedan husen byggdes 1998, 2005 och två höjningar 2023.

Föreningen är väldigt välskött och har en utarbetad underhållsplan. Under 2022 målades samtliga fasader om, något som vi inte behövde belåna.

Skuldkvot

Riktlinje för hur tungt belånad föreningen är. Petunians skuldkvot är 7,8.

Räntekostnader

Räntekostnaderna i förhållande till nettoomsättningen. Petunians räntekostnad är 7,5%.

Lån/Kvm

Lån per kvadratmeter är ett viktigt nyckeltal på långfristiga skulder och total bostadsyta. Petunians belåning/Kvm är 6072:-.