Ladda elbil

Fler och fler skaffar elbilar (BEV) eller laddhybrider (PHEV). Vad som är viktigt att tänka på med dessa är att de absolut inte får laddas i vanligt uttag inom vårt område.

Att ladda en elbil i ett vanligt eluttag kan innebära allvarliga säkerhetsproblem då vanliga eluttag och kablar inte är dimensionerade för hög belastning under lång tid. Om de används i högre intensitet än rekommenderat, ökar brandrisken. Viktigt att tänka på; dessa typer av bränder täcks ofta inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Försäkringsbolagen kräver att eluttag och apparater används och installeras på ett säkert och kompatibelt sätt. 

Inköp och installation av laddstation bekostas av bostadsinnehavaren. De bostäder som har carport i längor måste kontakta Styrelsen innan inköp av laddstation.

Lämna ett svar