Papperspåse till matavfall är bättre för miljön

Från den 1 november kommer boende i Södertälje sortera sitt matavfall i en papperspåse i stället för en plastpåse. Bytet är ett viktigt steg i både globalt och kommunalt miljöarbete.

Enligt Sveriges miljömål ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. Målet ska vara uppfyllt senast år 2023.

Läs mer på Papperspåse till matavfall är bättre för miljön (telge.se)

Lämna ett svar