Skarpare regler i bostadsrättslagen från 1 januari 2023 

Det rättsliga skyddet för den som köper eller redan äger en bostadsrätt stärks från den 1 januari 2023 med anledning av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt”.  

Ägaren av en bostadsrätt har i dag relativt långtgående möjligheter att göra förändringar och renovera sin lägenhet. Något som förändras från 1 januari 2023, när tydligare regler införs om vad som gäller vid renovering av bostadsrätter. Fler åtgärder kräver nu uttryckligen tillstånd från styrelsen i bostadsrättsföreningen. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, kommer nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet. 

INNAN arbetet påbörjas måste ritning lämnas in till Styrelsen för godkännande 

Från 1 januari 2023 kommer hyresnämnden kunna ge tillstånd till renoveringar i bostadsrätt på ansökan, om medlem som inte har fått sådant tillstånd av styrelsen. 

Ny förverkandegrund   (uppsägning av bostadsrättshavare) införs 

En ny förverkandegrund införs även, vilket innebär en möjlighet att förverka bostadsrätten om bostadsrättshavaren utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och 

  • inte vidtar rättelse efter uppmaning 
  • inte får tillstånd av hyresnämnden 

En förutsättning för förverkande är att föreningen anmanar bostadsrättshavaren att vidta rättelse senast två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden. Reglerna gäller också endast de åtgärder som utförts efter 1 januari 2023. 

En ny förverkandegrund införs även, vilket innebär en möjlighet att förverka bostadsrätten om bostadsrättshavaren utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och 

  • inte vidtar rättelse efter uppmaning 
  • inte får tillstånd av hyresnämnden 

En förutsättning för förverkande är att föreningen anmanar bostadsrättshavaren att vidta rättelse senast två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden. Reglerna gäller också endast de åtgärder som utförts efter 1 januari 2023. Alla bostadsrättsinnehavare har ett eget ansvar över sitt boende . Se ytterligare information på https://mitthsb.hsb.se/nyheter/ny-lagstiftning 

Lämna ett svar